User-agent: * Allow: / # Optimization for Google Ads Bot User-Agent: AdsBot-Google-Mobile User-Agent: AdsBot-Google Disallow: /_api/* Disallow: /_partials* Disallow: /pro-gallery-webapp/v1/galleries/* Sitemap: https://www.eleyadecor.com/sitemap.xml
top of page
Eleya Decor- онлайн магазин за висококачествени балони, ръчно изработени подаръци, украса и ръчно изработени цветя от хартия.

ПОЛИТИКА ЗА ГРИЖА КЪМ КЛИЕНТА И ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Благодарим, че посетихте сайта https://eleyadecor.com  притежаван от Eleya Prestige, EOOD / Елейа Престиж, ЕООД 

Общи Условия за използване на уебсайт https://eleyadecor.com от потребители 
 1. 1, Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Eleya Prestige, EOOD / Елейа Престиж, ЕООД, по-долу обозначен/а като "Търговец" и потребителите на онлайн магазин страницата/уебсайт на https://eleyadecor.com, по-долу обозначен/и като "Потребител". 
 2. Eleya Prestige, EOOD / Елейа Престиж, ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205206401 с адрес: БЪЛГАРИЯ, гр. Казанлък, бул. "23 ти Пехотен Шипченски полк", 23, вх. В, ет. 3, телефон: +359877163171.
 3. Общите условия за ползване на сайта, продуктите услугите, предоставяни от Eleya Prestige, EOOD / Елейа Престиж, ЕООД  уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.
 4. Приемането на Общите условия от "Потребителя" е необходимо и задължително условие за сключване на договор за покупко-продажба между "Търговец" и "Потребител".
       Дефиниции:
 • "Общи Условия"-настоящите Общи условия включващи всички условия за ползване на уебсайта, регистрация, доставка, връщане на стока,доброволно решаване на спорове, формуляри на сайта и всяка друга правнозначима информация, която се намира на уебсайта.
 • "Лични данни" - / според чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД/,  лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Обхващат се данни от всякакво естество, които сами или в съвкупност с други данни могат да доведат до еднозначна идентификация на конкретно физическо лице.
 • "Услуга" -се счита за не-материалния еквивалент на стока, икономическа активност, при която "Потребител" не придобива като цяло, собственост върху това, което купува, за разлика от покупката на стоки. Услугата се извършва по независим начин, и няма прехвърляне и/или владение на предмет/вещ.
 • "Договор за покупко-продажба" - договор, по силата на който "Търговец" прехвърля/ задължава се да прехвърли собствеността на стоки и/или услуги на "Потребител", при което "Потребителят" заплаща / задължава се да заплати обявената за тях цена .
 • "Алтернативно решаване на потребителски спорове" - процедура за извън-съдебно решаване на потребителски спорове, съответстваща на изискванията на закона и осъществявана от законен представителен орган.
     Поръчка на Стоки и Услуги
 1. чрез покупка от уебсайта, "Потребителя" прави заявка за сключване на договор за покупко-продажба с "Търговеца". Договора се счита за сключен от момента на пускане/ потвърждаване на поръчката от страна на "Потребителя" и приемане / потвърждаване на поръчката от страна на "Търговеца"  
 2. "Търговеца" си запазва правото да откаже поръчка,  когато липсва наличност от дадена стока или невъзможност за извършване на дадена услуга и/или други непредвидени обстоятелства извън контрола на "Търговеца". "Потребителят" бива уведомен с имейл във и за конкретния случай.
 3. При извършване на поръчка, "Потребителят" получава автоматичен имейл с потвърждение от системата, че поръчката му е приета. При наличие на поръчантата стока/услуга, времето за обработка се счита за започнало от този момент. Стандартна обработка на поръчка е 1-3 бизнес дена и не включва извънработно време, официални празници или наложени неотложни мерки от пандемично естесво,като ковид-19 или други. "Търговеца" запазва правото си за смяна на обявеното на уебсайта работно време без предварително предупреждение. 
 4. "Търговеца" има право да откаже договор за покупко-продажба с "Некоректен Потребител"
 5. "Некоректен Потребител" се счита всеки потребител, който
  1. не спазва / отказва да спазва "Общите Условия"
  2. установено е некоректно, грубо или арогантно отношение към "Търговеца" и/или негови представители/служители
  3. установени са системни злоупотреби от "Потребителя" към/спрямо "Търговеца" 
      Цени на Стоки и Услуги
 1. Цените посочени на уебсайта на "Търговеца" към момента на извършване на поръчка са официални и валидни, освен в случаи на очевидна грешка.
 2. Цените за всички балони на уебсайта са за не-надути балони, освен ако не е изрично упоментато в обяснението на/към продукта, че се предоставят предварително надути с въздух или хелий.
 3. ДДС е включено, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
 4. "Търговеца" запазва правото си да променя обявените на уебсайта цени без предварително предупреждение. Такива промени не се отнасят за извършени поръчки.
 5. "Търговеца" има право да предоставя намаления и отстъпки съгласно българското законодателство, както и според правила/условия избрани от "Търговеца". Правилата/условията, приложими за такива отстъпки/намаления, са обозначени на уебсайта под различни форми:  промоции, промо-кодове, отстъпки за лоялност, участия и/или клиентско проучване и други. Различните видове отстъпки имат различно времетраене и условия за ползване и прилагане и не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/ услуга.
    Плащане
 
 1. "Потребителят" може да заплати,като използва по свой избор една от следните изброени на уебсайта възможности. 
 • наложен платеж (при доставка)
 • PayPal (при покупка)
     Доставки  и/или Връщане на стока
     
     вижте тук
      Политика за поверителност на данни
     
     вижте тук
   
     Имате допълнителни въпроси?
      свържете се с нас
      (+359) 0877-163-171
      eleya.decor@gmail.com
       или тук

bottom of page